Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Beleggen

Een beleggingsproduct is een product waarmee kapitaal wordt opgebouwd op basis van beleggingen. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor aflossing van een gedeelte van de hypotheek of voor de studie van de kinderen.  Beleggingen gaan altijd over een langere periode. Als je geld op korte termijn nodig heeft, is het beter te sparen. Een crisis kan invloed hebben op jouw beleggingen maar als je tijd hebt dan wordt het beleggingsrendement ook weer groter. De geschiedenis heeft laten zien dat “buy-and-hold” beleggen op langere termijn meer oplevert. Dit houdt in dat je niet te vaak in-en uitstapt, maar voor de lange termijn je beleggingen aanhoudt. Het herstellend vermogen van de financiële markt is groot, maar het blijft belangrijk u goed te laten informeren. Smartfee werkt ook op het gebied van beleggingen met betrouwbare partners. Een daarvan is Nova Capital. Bij het beleggingsproduct onderscheiden we een tweetal varianten:

Beleggingsverzekeringen en Beleggersrekeningen

 • Belegging verzekeringshypotheek of Kapitaalverzekering eigen woning (KEW)
 • (Belegging) lijfrenteverzekering
 • Hybride verzekering
 • Studieplan
 • Universal-life verzekering
 • Unit-linked verzekering

Met welke kosten moet je rekening houden?

 • Wat bepaalt de uiteindelijke opbrengst?
 • De kosten voor de beleggingen
 • Extra kosten

Waardeoverzicht: Informatie over jouw beleggingsverzekering

 • Uitleg tabellen waardeoverzicht
 • Wijzigen? Neem contact op met één van door smartfee.nl geselecteerde tussenpersonen!
 • De belangrijkste kenmerken uit het feitenonderzoek

Beleggers(giro)rekeningen

 • Met welke kosten moet je rekening houden?
 • Wat bepaalt de uiteindelijke opbrengst?
 • De kosten voor de beleggingen
 • Extra kosten
 • Financiële bijsluiter

Welke beleggingsverzekeringen kun je zoal tegenkomen:

Beleggingsverzekeringshypotheek of kapitaalverzekering eigen woning (KEW)

Dit is een beleggingsverzekering gekoppeld aan een hypotheek. Hiermee bouw je een bepaald bedrag op om in de toekomst je hypotheek af te lossen. Je betaalt pas belasting over het opgebouwde bedrag als dit aan het einde van de looptijd wordt uitgekeerd en hoger is dan bepaalde vrijstellingen?

Lijfrenteverzeekring op basis van beleggen

Hiermee kun je een pensioen opbouwen of je pensioen aanvullen. Je bouwt een bedrag op dat je aan het einde van de looptijd terugkrijgt in de vorm van periodieke uitkeringen of een eenmalige uitkering. De ingelegde premie is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, maar de uitkeringen zijn dan te zijner tijd belast.

Hybride verzekering

Combinatie van een spaar- en beleggingsverzekering, waarbij je zowel kunt sparen als beleggen. Je kunt kiezen om je premie helemaal te sparen, helemaal te beleggen of deels te beleggen en deels te sparen.

Studieplan

Je bouwt een bepaald bedrag op om later de studie van je kinderen te betalen (studieplan) of voor een ander doel. Alhoewel in de naam van het product soms het woord ‘spaar’ voorkomt, gaat het hier meestal om beleggen.

Universal-life verzekering

Deze verzekeringen kennen geen vaste einddatum. Het idee van deze verzekering is, dat je deze gemakkelijker kunt aanpassen naar je wensen die tijdens de looptijd van de verzekering kunnen veranderen. Je kunt op ieder moment de waarde van het tot dan toe opgebouwde bedrag laten uitkeren of de verzekering aanpassen. Ook de hoogte van de premie staat niet vast. De premies die je betaalt worden belegd en de verzekeraar haalt de kosten en premies van verzekerde risico’s, zoals overlijden en/of arbeidsongeschiktheid, uit het opgebouwde bedrag.

Unit-linked verzekering

De verzekering is gekoppeld aan beleggingseenheden (units). De premie wordt belegd in units. Een unit is een participatie in een beleggingsfonds. Het opgebouwde bedrag is gelijk aan het aantal units maal de waarde van 1 unit. De waarde van een unit is de koers van het beleggingsfonds. Deze waarde staat meestal in de landelijke dagbladen.

Met welke kosten moet je rekening houden?

Bij een beleggingsverzekering worden, naast de risicopremie voor het verzekerde risico, kosten in rekening gebracht. Zoals de kosten voor:

 • De kosten van een verzekeraar
 • De kosten voor de adviseur
 • De kosten voor de beleggingen
 • Extra kosten

Na aftrek van alle kosten en risicopremies, belegt de verzekeraar het overgebleven deel van de premie (die je betaalt) in één of meerdere beleggingsfondsen. Bij sommige beleggingsverzekeringen wordt eerst de hele premie belegd en worden de kosten en risicopremie betaald uit het opgebouwde bedrag. Bij andere beleggingsverzekeringen worden de kosten en risicopremie eerst van de betaalde premie afgetrokken en het overgebleven deel wordt belegd.

Wat bepaalt de uiteindelijke opbrengst?

Een groot deel van de eerste kosten van de verzekeraar en de afsluitprovisie voor de financiële adviseur , werden in de eerste vijf tot tien jaar van de looptijd in rekening gebracht. Daardoor is er in de eerste jaren minder van de premie over om te beleggen en wordt er weinig kapitaal opgebouwd. Hierdoor zijn de opbrengsten van de beleggingsverzekering ook erg laag als je de beleggingsverzekering eerder beëindigt oftewel afkoopt.

De kosten voor de beleggingen

De kosten voor de beleggingen bestaan uit de volgende onderdelen. Transactiekosten, voor de aankoop en verkoop van participaties in het beleggingsfonds waarin je belegt. Daarnaast worden beheerkosten in rekening gebracht voor bijvoorbeeld de kosten die het fonds maakt voor de controles, jaarverslagen, administratiekosten etc. Verder bestaan de kosten uit performance fees, die de fondsmanagers ontvangen als het fonds goed presteert.

Extra kosten

Met deze kosten werd geen rekening gehouden in de offerte. Deze kosten worden pas in rekening gebracht als je de beleggingsverzekering wijzigt, door bijvoorbeeld te switchen naar een ander beleggingsfonds. Deze kosten staan in de polisvoorwaarden.

Waardeoverzicht: Informatie over jouw beleggingsverzekering

Elk jaar krijg je van de verzekeraar een overzicht van het tot dan toe opgebouwde bedrag, ‘Informatie over jouw beleggingsverzekering’. Lees dit overzicht goed! Het overzicht heeft altijd betrekking op het vorige jaar.

Door het beleggingselement in de verzekering is het belangrijk om de stand van zaken van je beleggingsverzekering regelmatig te controleren.

Uitleg tabellen waardeoverzicht

In waardeoverzichten staan tabellen. In tabel onder het kopje ‘Hoe heeft de waarde van de verzekering zich ontwikkeld?’ staat wat de waarde van het opgebouwde bedrag is aan het begin van het jaar (‘saldo’) en hoeveel premie je het afgelopen jaar hebt betaald. Die bedragen worden opgeteld. Vervolgens worden de kosten en risicopremies genoemd die de verzekeraar het afgelopen jaar in rekening heeft gebracht. Uiteindelijk hou je het opgebouwde bedrag aan het einde van het jaar over.

In de tabel, ‘Wat is de waarde van de beleggingen?’ krijg je een overzicht van je beleggingen. Per fonds, als je in meer dan één beleggingsfonds belegt, is aangegeven hoeveel participaties (eenheden) je aan het begin van het jaar had en aan het einde van het jaar. De waarde van jouw beleggingen is afhankelijk van het aantal participaties in het beleggingsfonds en de waarde (koers) van zo’n participatie. Ook die staan vermeld in het overzicht. Het bedrag achter ‘Hoeveel zijn de beleggingen nu waard?’ moet gelijk zijn aan het laatste saldo in de eerste tabel.

Op basis van de opgebouwde waarde die in deze tabellen staat vermeld, kan de verzekeraar uitrekenen wat de verwachte waarde zal zijn van de beleggingen op de einddatum. De verzekeraar rekent hierbij met een verwacht beleggingsrendement, dat gelijk is aan het historisch rendement van het beleggingsfonds waarin je belegt en met een verwacht rendement, dat gelijk is aan het laagste rendement dat het beleggingsfonds ooit heeft gehaald. De verwachte waardes op basis van die twee rendementen zie je onder het kopje ‘Wat zijn de voorbeeldkapitalen op de einddatum van de verzekering?’. Als derde waarde is het voorbeeldkapitaal opgenomen, dat berekend is in de offerte die je ooit hebt ontvangen.

Wijzigen? Neem contact op met je tussenpersoon

Is de opgebouwde waarde op basis van het historisch beleggingsrendement minder dan het voorbeeldkapitaal? Neem dan contact op met smartfee.nl. Je hebt bijvoorbeeld de volgende mogelijkheden als het verwachte eindbedrag heel erg afwijkt van de verwachting bij het begin:

 • Je kunt je premie verhogen of verlagen.
 • Je kunt je doelstelling aanpassen (hoger of lager eindbedrag).
 • Je kunt meer of minder risico gaan nemen.
 • Je kunt op een andere wijze sparen of beleggen naast de beleggingsverzekering om kapitaal op te bouwen.

De belangrijkste kenmerken

Om een beleggingsverzekering beter te kunnen begrijpen, hebben we hier de vijf meest belangrijke kenmerken voor je op een rij gezet:

1. Beleggingsverzekeringen veschillen in prijs

De hoogte van de kosten en hoe ze in rekening worden gebracht, verschillen per verzekeraar, product en financiële adviseur. Beleggingsverzekeringen kunnen verschillen in premie voor de verzekering, kosten voor de administratie en het advies en kosten voor het beheer van de beleggingen.

2. Langere looptijd, betere prestaties

Beleggingsverzekeringen zijn producten die ingericht zijn op een lange looptijd. Korte looptijden verminderen de prestatie van beleggingsverzekeringen.

In een voorbeeld met een beleggingsverzekering met 6,2% rendement levert een looptijd van 8 jaar uiteindelijk 0,5% op. Loopt datzelfde product met dezelfde uitgangspunten 30 jaar, dan is het uiteindelijke rendement 3,6%.

In het algemeen leveren lage inlegbedragen minder prestaties dan hogere inlegbedragen. In een voorbeeld met een beleggingsverzekering met 6,2% rendement levert een inleg van 30 euro per maand uiteindelijk 2,2% op. Is de inleg bij datzelfde product met dezelfde uitgangspunten 150 euro, dan is het uiteindelijke rendement 4,0%.

De combinatie van lage inleg en een korte looptijd is erg ongunstig is voor het rendement.

Stop je eerder met je beleggingsverzekering of maak je de beleggingsverzekering premievrij, dan heeft dat een negatief effect op het resultaat van je beleggingsverzekering. In een voorbeeld kost het afkopen van de beleggingsverzekering na één jaar 199 euro. Koop je datzelfde product na 5 jaar af, dan betaal je 100 euro.

Kosten voor de afsluitprovisie voor de financiële adviseur, de verkoopkosten en kosten voor het inbrengen van de polis in de verzekeringsadministratie zijn vaak geconcentreerd gedurende de eerste jaren van de looptijd.

3. Het begleggingsresultaat heeft grote invloed op de waardeontwikkeling van beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen zijn beleggingsproducten. Het beleggingsresultaat heeft grote invloed op de prestatie van beleggingsverzekeringen. In één van de voorbeeldberekeningen zien we dat een maandelijkse inleg van € 75 na 30 jaar bij een rendement van 6,2% een eindbedrag oplevert van ruim € 47.000. Bij een rendement van 8% is de inleg ruim € 17.000 hoger. Een ogenschijnlijk klein verschil in beleggingsrendement (1,8%) leidt na een periode van 30 jaar tot grote verschillen in het opgebouwde vermogen.

Het beleggingsrendement is onvoorspelbaar. In principe geldt dat het nemen van meer risico gecompenseerd wordt door de kans op een hoger rendement. Zo levert een belegging in aandelen naar verwachting meer op dan sparen bij de bank. Daar staat tegenover dat de zekerheid van de opbrengst van sparen bij de bank groter is dan bij beleggen. Of beleggen daadwerkelijk meer oplevert, hangt sterk af van het moment waarop belegd wordt. Soms doen beleggingen het een periode heel goed, op andere momenten valt het rendement sterk tegen.

De combinatie van relatief hoge vaste kosten, de aanwezigheid van een aanzienlijke dekking van het overlijdensrisico en het beleggingsrisico, maakt het mogelijk dat een beleggingsverzekering in een slecht scenario tijdens de looptijd waardeloos afloopt..

4. De overlijdensrisicodekking kan aanzienlijke invloed hebben op de waardeontwikkeling van de beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen bieden de mogelijkheid voor overlijdensrisicodekking. Dezelfde regels die gelden voor verzekeren, gelden ook voor een beleggingsverzekering. Je betaalt een verzekeringspremie om risico af te dekken.

De premie voor het overlijdensrisico is afhankelijk van de hoogte van het verzekerde bedrag en de leeftijd van de verzekerde. Als het overlijdensrisico hoger is, dan moet er meer verzekeringspremie betaald worden. In dat geval blijft er minder over om als belegging te renderen. Bij een hoog verzekerd bedrag gaat de verzekeringspremie snel omhoog als je ouder bent. De premie voor een overlijdensrisicoverzekering van een 50 jarige is al snel tweeënhalf keer hoger dan voor iemand van 40 jaar als gevolg van de hogere sterftekans.

Bij sommige beleggingsverzekeringen zullen de ontwikkelingen van de beleggingen doorwerken in de hoogte van de verzekeringspremie. Bij zo’n beleggingsverzekering met een vast verzekerd bedrag zal de verzekeringspremie stijgen als de beleggingen tegenvallen. We noemen dit het hefboomeffect.

5. Beleggingsverzekeringen leveren in sommige gevallen belasting voordeel op

Of je een belastingvoordeel hebt hangt af van je persoonlijke situatie. Niet iedereen heeft een belastingvoordeel.

Welke beleggers(giro)rekeningen kan je zoal tegenkomen?

We onderscheiden hierin een tweetal varianten:

 • Losse beleggers rekening
 • Beleggers rekening gekoppeld aan een hypotheek

Een beleggers rekening is een soort spaarrekening waar met beleggingen wordt geprobeerd om vermogen op te bouwen. Je dient er wel rekening mee te houden dat buiten de kans op een aanzienlijk hoger rendement dan bij een gewone spaarrekening, er ook een risico is dat jouw ingelegde geld minder waard wordt of zelfs grotendeels verdampt. Vandaar dat er inmiddels ook beleggers rekeningen op de markt te verkrijgen zijn die een garantiekapitaal waarborgen. Laat je dus goed voorlichten door één van de door smartfee.nl geselecteerde tussenpersonen voor een passend advies.

Met welke kosten moet je rekening houden?

Bij een beleggers rekening worden kosten in rekening gebracht. Zoals de kosten voor:

 • De kosten van een bank of beleggingsinstelling
 • De kosten voor de financiële adviseur
 • De transactiekosten voor de beleggingen
 • Extra kosten

Na aftrek van alle kosten, belegt de bank of beleggingsinstelling het overgebleven deel van de stortingen in één of meerdere beleggingsfondsen. Bij sommige beleggingsrekeningen wordt eerst de hele storting belegd en worden de kosten betaald uit het opgebouwde bedrag. Bij andere beleggersrekeningen worden de kosten eerst van de betaalde premie afgetrokken en het overgebleven deel wordt belegd.

Wat bepaalt de uiteindelijke opbrengst?

De kosten van de bank of beleggingsinstelling, de provisie voor de financiële adviseur (indien van toepassing) en de performance van de fondsmanagers (hoe wordt mijn geld belegt en wat verdient deze fondsmanager eraan?) zijn bepalend voor wat er uiteindelijk onder aan de streep overblijft.

De kosten voor de beleggingen

De kosten voor de beleggingen bestaan uit de volgende onderdelen. Aan- en verkoopkosten, voor de aankoop en verkoop van participaties in het beleggingsfonds waarin je belegt. Daarnaast worden beheerkosten in rekening gebracht voor bijvoorbeeld de kosten die het fonds maakt voor de controles, jaarverslagen, administratiekosten etc. Verder bestaan de kosten uit performance fees, die de fondsmanagers ontvangen als het fonds goed presteert.

Extra kosten

Met deze kosten wordt geen rekening gehouden in de offerte. Deze kosten worden pas in rekening gebracht als je de beleggers rekening wijzigt, door bijvoorbeeld te switchen naar een ander beleggingsfonds. Deze kosten staan in de polisvoorwaarden.

Waardeoverzicht: Informatie over jouw beleggers rekening

Periodiek krijg je van je bank of beleggingsinstelling een overzicht van het tot dan toe opgebouwde bedrag.

Door het beleggingselement in de beleggers rekening is het belangrijk om de stand van zaken van je beleggers rekening regelmatig te controleren. Laat je bij twijfel over het rendement op de beleggingen uitgebreid adviseren door de adviseur van Smartfee.nl!

Financiële bijsluiter

Financiële ondernemingen die complexe producten, zoals een beleggingsfonds of een beleggingsverzekering verkopen, moeten hierbij verplicht een Financiële bijsluiter (FB) beschikbaar stellen.

De FB is een document waar je om moet vragen. De aanbieder verstrekt je deze kosteloos. De FB zorgt ervoor dat de aanbieder van een complex financieel product informatie aan de consument geeft over rendementen, risico’s en kosten. Goede en begrijpelijke informatie zorgt ervoor dat de consument in staat is om verantwoorde beslissingen te nemen bij de aanschaf van een complex product. Vraag een FB dus aan, vóór je een product koopt.

Zelf rekenen

Wat is jouw financiële ruimte? Wat kan jij lenen? Smartfee biedt je een aantal handige tools waar je al een eerste berekening mee kunt maken.

Spaarproduct

Een spaarproduct is voor de meeste mensen bekend in de vorm van een gewone spaarrekening. We kennen echter ook de spaarverzekering.

Financiële diensten

Naast hypotheken van nagenoeg alle Nederlandse geldverstrekkers, biedt Smartfee bijvoorbeeld ook de hypotheek van de Duitse Volksbank.

Heb je vragen? We beantwoorden ze graag!

Corne
hugo
smartfee logo wit

Al 25 jaar is Corné Leenaars actief in de financiële wereld. Hij heeft ervaring in de bankwereld, bij mid-office organisaties en bij makelaars. Hij heeft zich verder gespecialiseerd in hypotheken. Er is geen hypotheekproduct dat Corné niet kent en via Smartfee kan hij de gewenste hypotheek ook bij alle partijen onderbrengen, waaronder de Duitse Volksbank. Smartfee is onafhankelijk en zal altijd kiezen voor de beste oplossing voor jou als klant. Persoonlijk financieel advies op maat. 

Adres

G. v. Nijenrodestraat 154A, Breukelen

Contact

Tel: 030 – 267 6382
Mail: info@smartfee.nl

Openingstijden

Ma t/m Vr
09.00 - 17.30

In de avonduren op afspraak

Volg ons op social media
Deel deze pagina
© Smartfee